باکوریانی

 

باکوریانی – یکی از مشهورترین کرورت گرجستان – در منطقه برجمی وقع شده است (از دنیا 1700متر ارتفاع).  باکوریانی از برجمی فاصله 30  کیلومتر دارد. دوره باکوریانی کوه های پوشیده با گیاه های سوزن رگی است. آب و هوا اینجا در زمستان سرد است اما خیلی سخت هم  نیست.

در باکوریانی اولین پیست اسکی  در سال 1932 باز شد. از باکوریانی  به صمت کوه کوختاگورا (1,3 کیلومتر) و گردنه تسخراتسقارو راه های تله کابی را ساخته شده است و ترامپلین اسکی را احداث شده است. در سال 2005 باکوریانی به عنوان یکی از نامزد برای پذیرایی بازی های الامپیک زمستانی معرفی شده بود.

بالا