ثبت شرکت و اخذ اقامت در گرجستان

شرکت سلام گرجستان با کمترین هزینه (400دلار)و تحویل مدارک با مهر رسمی و به زبان گرجی ،فارسی و انگلیسی  در کمترین زمان و مناسبترین قیمت در خدمت سرمایه گذاران و تجار محترم ایرانی میباشد . لازم به ذکر است که ثبت شرکت تنها با در دست داشتن اصل پاسپورت در عرض یک یا دو روز کاری قابل انجام میباشد.برای آشنایی با محتویات اساسنامه شرکتهای با مسئولیت محدود (LTD) قسمتهایی از محتویات اساسنامه در اختیار خوانندگان محترم قرار میگیرد تا با آگاهی قبلی اقدام به ثبت شرکت بنمایید. لازم به ذکر است که جهت انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی در گرجستان ثبت شرکت الزامیست و بدون ثبت شرکت امکان فعالیت اقتصادی بصورت قانونی وجود نخواهد داشت. در گرجستان تعداد زیادی شرکت ایرانی خدمات ثبت شرکت ارائه میدهند که از جمله انها شرکت سلام گرجستان میباشد و افتخار داریم که خدمات ما صادقانه  و با کمترین هزینه میباشد و نکته مهمتر اینکه بدلیل آشنایی کامل و تسلط به زبان گرجی و امور مربوطه بدون واسطه این امور را با حداقل هزینه انجام میدهیم .

هزینه ثبت شرکت با مسئولیت محدود در عرض 2 روز کاری 400 دلار  میباشد که شامل ارائه مدارک رسمی مربوط به مشخصات ثبتی شرکت همراه با اساسنامه به زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود .

همچنین جهت طراحی لوگوی شرکت و ساخت مهر 25 دلار اخذ میگردد.

1- 1 شرکت با مسئولیت محدودمطابق باقانون گرجستان درباره تولیدکنندگان تاسیس  شده است وبراساس مقررات گرجستان شخص حقوقی می باشد

1-2 موسسه اززمان ثبت  ان دردفترثبت اشخاص حقوقی بازرگانی وغیربازرگانی بعنوان شرکت محسوب می گردد

1-3 نام کامل شرکت …….

1-4 نوع حقوقی شرکت، شرکت با مسئولیت محدود میباشد.

1-7 شرکت درقبال طلبکاران خود با  دارایی کامل خود

جوابگومی باشد

1-8 موضوع فعالیت شر کت

1- تجارت 2-واردات 3-صادرات4-خدمات

1-3بالاترین ارگان اداری شرکت مجمع عمومی شرکاء میباشد.

2-3مجمع عمومی شرکاءطی سال حداقل یک بار تشکیل میشود.هرشریک ویا مدیر شرکت حق دارد مجمع عمومی شرکاء در ظرف یک هفته از طریق ارسال نامه بیمه شده به هر یک از شرکاء و یا از طریق سایر وسایل ارتباطی که امکان تایید دریافت اطلاعات توسط شرکاء دارد تشکیل دهد.نامه باید شامل پروژه دستور روز باشد.بعد از دریافت دعوتنامه هر یک از شرکاء ظرف 3 روز مختار به وارد کردن مسایل اضافه به دستور روز میباشند.

………..

….

حقوق و وظایف شریک

1-شریک شرکت حق دارد :

الف)در اداره شرکت مشارکت کند

ب)فعالیت مدیران شرکت زیرنظرداشته باشد

پ)ازسودشرکت سهم خودرابه تناسب سهام خود دریافت نماید.

..

انحلال/تجدیدساختارشرکت

1-6انحلال /تجدیدساختارشرکت براساس رای مجمع عمومی شرکاء امکان پذیر است