راهنمای سفر گرجستان

فهرست داروهای غیر مجاز جهت ورود به گرجستان :

بر پایه اعلام مراجع مسؤل نظارتی وکنترل گمرکی – قضایی در گرجستان ورود اقلام داروئی اعلام شده که حاوی مقادیری از مشتقات درمانی مواد مخدر و روانگردان باشد به این کشور ممنوع و مشمول جریمه های سنگین وحتی حبس های بلند مدت خواهد شد. برخی از این داروها حتی با نسخه پزشک در گرجستان غیر قانونی است و مسافرانی که این قانون را رعایت نکنند مجازات خواهند شد .
بر این اساس اکید ‚ گردشگران و مسافران راهی گرجستان که از مواد ترکیبی داروها اطلاعی ندارند از آوردن هرگونه دارو به این کشور حتی با نسخه پزشک جهت مصرف شخصی به شدت خودداری کنند .
 استامینوفن کدئین
 کلردیازپوکساید
 دیفنوکسیلات
 کلونازپام
 کلداکس
 بنیکال
 سودافد
 کلداستاپ
 تی دول ورای دول ۱۰۰
 افرین
 سوپراکلد
 آمی تریپتلین
 ترامادول
 دیازپام 
 اگزازپام
 داروهای ممنوعه برای ورود به گرجستان اعلام شده اند.
چنانچه نیاز به مصرف داروی خاصی در طول سفر خود دارید ، ضروری است قبل از سفر ، نسخه پزشک را به زبان گرجی ویا روسی ترجمه وپس از تایید توسط سفارت گرجستان در تهران ، اقدام به حمل دارو فرمایید.